Historie společnosti SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

1958     – vznik společnosti a výroba prvního betonového sloupu v provozu Roudná u Soběslavi
1958     – schválen investiční úkol pro výstavbu výrobny stožárů z předpjatého betonu (17.12.)
1959     – svolána komise pro výběr staveniště Majdalena (27.2.)
1961     – vyroben první stožár typ "H" v Majdaleně (červen)
1961     – vyroben první kulatý betonový stožár v Majdaleně (červenec)
1962     – výstavba sociálního zařízení, rozvodny a trafostanice, výrobní haly (dnes nazývaná Stará hala), velké klimatizace, pařícího tunelu, oplocení, užitkového vodovodu, komunikace, garáže lokotraktoru, malé klimatizace, sil na cement, fasáda haly
1963     – zprovozněna administrativní budova (dnešní podoba)
           – zprovozněna jeřábová dráha skládky hotových výrobků (30.3.)
             – poprvé zatopeno do kotle (6.6.)
1964     – zprovoznění jeřábů a jeřábových drah
             – do trvalého užívání uvedena výrobní hala, kotelna, hala „H“, dnes OBV, dílna a sklad
1965     – rozšíření vozového parku na 3 přepravníky betonových stožárů
             – odhlučnění vytáčecích strojů (dokončeno 1966)
             – dokončena výstavba dílny vývoje a pomocných provozů
            – výstavba první betonárky BT 640 (1.11. uvedena do provozu)
1968     – zavedení pětidenního pracovního týdne (1.10.)
1969     – uveden do provozu armovací stroj č. 2
1970     – dokončení skladu
1971     – zahájena výstavba 6 bytových jednotek „149“ (kolaudace 1973)
1972     – vyroben půlmilióntý stožár (3.8.)
             – uveden do provozu armovací stroj č. 4
1976     – přejímka druhého komína a kotelny
             – dokončení 3. „šestibytovky 153“
             – vyrobeno 52.000 ks sloupů za rok v provozovně Majdalena a Roudná (nejvíce v historii)
1977     – vyroben třičtvrtěmiliontý stožár
             – odstřelen starý 22 m vysoký komín
1979     – dokončeno 28 bytových jednotek „154 a 155“
             – vyroben poslední stožár v Roudné
1981     – výstavba dočasných objektů pro předmontáž technologie Nové haly
1982     – zahájení výstavby Nové haly
             – provedené lámací zkoušky stožárů 9/6 m/kN II. Generace
1983     – vyroben miliontý betonový stožár
1985     – zprovozněna nová betonárka SB 20 (17.6.)
1988     – vyroben první betonový stožár v Nové hale (20.10.)
1992     – zahájena výroba prefabrikovaných transformoven
1993     – privatizace SLOUPÁRNY
1996     – plynofikace firmy
1997     – výstavba čističky odpadních vod
2002     – výstavba nové betonárny VB50T ve Staré hale
2003     – demontáž pařícího tunelu č. 1 ve Staré hale
2004     – uvedení do provozu pařící komory ve Staré hale
2006     – ukončení výroby stožárů II. generace v Nové hale
2007     – zprovoznění počítačové sítě firmy
2010     – prodej bytových jednotek
             – zhotovení nové komunikace závodu
             – přestavba jedné lodi v Nové hale na montážní halu Regulačních stanic plynu a Transformoven
2011     – přestavba skladovací haly a likvidace kalových jímek u Nové haly
              – zahájení demontáže technologie výroby sloupů v Nové hale
2012     – montáž nové technologie vibrolisu v Nové hale
2013     – zprovoznění vibrolisu a zahájení výroby velkoplošné dlažby, bednících tvárnic, komínových tvarovek
2014     – zhotovení čerpací stanice CNG pro potřeby podniku
              – pořízení vysokozdvižného vozíku na CNG
2015     – pořízení nového kotle na výrobu páry - technologie vytvrzování sloupů
             – oprava jeřábové dráhy drapáku (zednické práce)
             – oprava jeřábových drah nakládky sloupů (zednické práce)
             – prodej staré ubytovny (Unimo buňky)
             – oprava sociálního zázemí ve Staré hale (umývárny)
2016     – pořízení druhého vysokozdvižného vozíku na CNG
Sloupárna Majdalena s.r.o.
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím